PLA COVID-19

La onada d'informació que ens arriba a través de les xarxes socials i internet ens pot fer confondre dades, mesures preventives, com actuar, etc; és per això que s'ha recollit en un document allò necessari i imprescindible que hem de saber per al coneixement de totes les persones que participen a cada activitat, de manera clara i que ens pot ajudar a ordenar i millorar la informació. 

Aquest document, amb informació més complexa, es farà arribar a totes les persones participants de Caravana Abriendo Fronteras 2021 i la pots consultar al següent enllaç:

PLA COVID-19 

PLA D'EMERGÈNCIA

MESURES DE PREVENCIÓ COL·LECTIVES

 • No es faran activitats entre les 00:00 h y las 6:00 h.
 • S'afavorirà l'escalonament d'entrades i sortides, flexibilitzant l'hora de començament de cada activitat en mitja hora, evitant aproximacions de menys de 1,5 m.
 • Es faran a l'aire lliure el major nombre d'activitats. 
 • En el cas d'activitats en espais d'interior, s'obriran les portes i finestres per afavorir una ventilació natural. En cas de tenir climatització o ventilació artificial, se sol·licitarà la seva activació en mode sense reconduir. Només es podrà reconduir l'aire en cas de disposar de filtracions HEPA d'alta eficàcia. 
 • Evitar l'ús compartit d'un equip, per exemple micròfons. En el cas que un mateix equip vagi a ser utilitzat per més d'una persona:

                - Netejar (aigua i sabó) i/o desinfectar prèviament a                         l'ús de la següent persona. 
                - Ús de guants de protecció biològica. 

                - Guardar l'equip en un lloc comú, no en un lloc                               personal, si és possible. 

 • Els dinars col·lectius es faran en espais a l'aire lliure, sempre que sigui possible, mantenint una distància de 2 metres, excepte els grups de convivència estable i en llocs autoritzats per això. 
 • No es consumiran begudes alcohòliques en les activitats organitzades per Caravana Abriendo Fronteras, així com tampoc es realitzarà a la via pública, parcs o zones d'esplai a l'aire lliure, excepte en els llocs establerts i autoritzats per a això.
 • Només es fumarà a la via pública mantenint una distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. 
 • Es tindrà disponible un stock de mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2, guants de protecció biològica,  vestits tyvek, ulleres de protecció por si se da algun cas sospitós, positiu o contacte estret entre les persones participants.
 • Es disposarà de gels hidroalcohòlics per a totes les persones participants, que es posarà a disposició a l'inici i finalització de cada activitat i sempre que se sol·liciti.  Es disposarà de termòmetres de control de temperatura d'aquelles persones que presentin símptomes de minvament de la seva salut. 
 • Es realitzarà un seguiment diari de les possibles incidències ocorregudes. 


MESURES PREVENTIVES EN ACTIVITATS CULTURALS

 • Es mantindrà la distància d'1,5 metres, excepte grup de convivència.
 • Es repartiran entrades numerades i seients assignats i distribuïts per grups de convivència estable (fins a 6 persones). 
 • El públic a de romandre assegut. 


MESURES DE PREVENCIÓ INDIVIDUAL

 • Totes les persones que siguin del grup de vulnerabilitat has estat vacunades abans del començament de Caravana Abriendo Fronteras.
 • Totes les persones no residents a les Illes Canàries entraran a Canàries amb PDIA negativa prèviament a l'inici de Caravana Abriendo Fronteras. 
 • Auto control diari de l'estat de salut de cada persona. S'utilitzarà un termòmetre per comprovar la temperatura d'aquelles persones que tinguin algun símptoma. Qui faci servir el termòmetre per fer el control de temperatura farà servir una mascareta FFP2 de manera preventiva.
 • Es mantindrà la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte convivents. 
 • Es farà servir mascareta (FFP2, quirúrgica o higiènica) en totes les activitats i en els llocs habituats per a la convivència de persones de Caravana Abriendo Fronteras. 
 • Es recomana NO reutilitzar les mascaretes d'un sol ús. 
 • Es recomana no saludar amb contacte físic a les companyes. 


MESURES PREVENTIVES EN CONCENTRACIONS I MARXES

 • Es mantindrà la distància de 1,5 m, excepte persones de grup estable. 
 • S'organitzarà un cordó de seguretat per mantenir la delimitació dels espais. 

MESURES PREVENTIVES EN XERRADES I PONÈNCIES
 • Es mantindrà la distància d'1,5 metres, excepte grup de convivència.
 • Es repartiran entrades numerades i seients assignats i distribuïts per grups de convivència estable (fins a 6 persones).
 • El públic a de romandre assegut.


MESURES PREVENTIVES EN TRANSPORT PÚBLIC

 • S'assignaran els seients a cada persona, que serà el que faci servir en tot moment durant els transports que es facin en una mateixa jornada. 
 • En tot moment es romandrà asseguda al seient. 


MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

 • Dotació de desinfectants hidrogels amb base alcohòlica i sabó i aigua per us diari i permanent de les persones.
 • Dotació d'hidrogels en els accessos per a les diferents activitats.
 • La correcta higiene de mans és una mesura essencial de prevenció. Es recomanable rentar-se les las mans amb aigua i sabó amb freqüència, i sempre abans i després d'entrar a una lloc, de realitzar alguna activitat, menjar, beure, fumar, anar al bany, tossir i/o esternudar.
 • El procés de rentada de mans ha de durar de 40 a 60 segons. El gel hidroalcohòlic complementa el rentat de mans amb aigua i sabó abundants, cada una o dues hores com a màxim.
 • Evitar tocar-se la cara, en especial la boca, nas i ulls. 
 • Esternudar i/o tossir tapant-se la boca amb el braç flexionat, no amb les mans, o amb un mocador d'un sol ús i llençar-lo a un contenidor de brossa AMB TAPA.
 • No compartir tovalloles ni estovalles.
 • No compartir dinars, begudes ni cigarretes.
 • Establir torns per a les dutxes, lavabos i dinars, per no coincidir en un lloc tancat. 
 • Ventilar els espais tancats d'ús comú després de la seva utilització.